home

cintorin

Virtuálny cintorín Blažov

Ak chceš zoznam zoradiť inak, klikni na názov stĺpca, podľa ktorého chceš zoradiť.

id Meno Priezvisko Rodená/ý Alias Dátum narodenia Dátum úmrtia
id Meno Priezvisko Rodená/ý Alias Dátum narodenia Dátum úmrtia

cintorin

Ak viete o niekom ďalšom, kto bol pochovaný v Blažove, prosím, pošlite jeho údaje Správcovi stránky.

Copyright ©- blazov.sk All rights reserved.