Blazov  

man Joannes Gyuricza‏‎
Meno po sobáši: Ďurica, narodený/á ‎± 1835, zomrel/a ‎predtým 1895‎

Sobáš/ vzťah k:

woman Anna Bobko‏‎, dcéra Matej Bobko a Mária Bujnyak‏.
Narodený/á ‎± 1819, zomrel/a ‎1894 v Blazov, county Sabinov‎, približne 75 rokov, ‎1. sobáš/ vzťah k: Joannes Gyuricza, 2. sobáš/ vzťah k: Jozef Cserniczki

Deti:

1.
man Joannes Gyuricza‏
Meno po sobáši: Ďurica, narodený/á ‎27 nov 1857 v Blazov, couty Sabinov‎
2.
woman Anna Gyuricza‏
Meno po sobáši: Ďurica, narodený/á ‎2 mar 1860‎


2. svadba/ vzťah
man Joannes Gyuricza‏‎

Sobáš/ vzťah k:

N.N.‎

Dieťa:

1.
woman Juliana Gyuricza‏‎
Narodený/á ‎± 1866, zomrel/a ‎1889 v Blazov, county Sabinov‎, približne 23 rokov