Ikony


Reports PDF výpisy
Táto ikona sa zobrazuje naľavo od mien osôb v zoznamoch alebo správach. Keď umiestnite kurzor myši na túto ikonu, zobrazí sa kontextové okno. V rozbaľovacom zozname nájdete niekoľko ikon s názvami prehľadov a grafov, ktoré môžete pre túto osobu vytvoriť (presný počet ikon v zozname sa líši podľa prítomnosti predkov a/alebo potomkov). Nasleduje zoznam týchto ikon a ich význam.


Pedigree Výpis predkov
Rodokmeň je genealogická správa o predkoch osoby. Rodokmeň používa špeciálnu metódu číslovania: základná osoba je číslo 1, jeho otec číslo 2 a matka číslo 3. Číslo otca je dvojnásobne väčšie ako číslo jeho syna a číslo matky je o jedno číslo vyššie. Číslo 40 je teda otcom čísla 20 a 41 matkou čísla 20.
Medzi ikonami vo vyskakovacom menu si môžete vybrať aj grafické zobrazenie správy o predkovi.


Parenteel Výpis potomkov
Správa o potomstve je genealogická správa patriarchálneho páru alebo jedného patriarchu (generácia I) s ich deťmi (generácia II) a všetkých ďalších potomkov, po mužskej aj ženskej línii.
Medzi ikonami vo vyskakovacom menu si môžete vybrať aj grafické zobrazenie správy o potomkovi.


Outline report Outline správa
Outline report je prehľadný súhrn všetkých potomkov jednej osoby (a jej partnerov), kde každá generácia dostane svoje (vzostupné) číslo.


ancestor sheet Predkovia list
Hárok predkov uvádza 5 generácií v tabuľkovom usporiadaní, pričom základná osoba je naspodku a predkovia nad ňou sú v čoraz menších obdĺžnikoch.


Fanchart Graf
Fanchart je kruhový graf, ktorý zobrazuje predkov v kruhoch okolo základnej osoby. To umožňuje veľmi jasný pohľad na pôvod akejkoľvek konkrétnej osoby. Pole pre každú osobu na grafe je klikateľné, čím sa umožní rýchly prístup k rodinnému listu danej osoby.
Veľkosť fanchartu a niektoré ďalšie nastavenia je možné upraviť z ponuky naľavo od grafu.


Timeline chart Časová os
Graf na časovej osi zobrazuje historické udalosti popri životných udalostiach osoby, aby poskytol kontext doby, v ktorej osoba žila.
Tento graf má vlastnú špecializovanú nápovedu, ktorú môžete zobraziť umiestnením kurzora myši na slovo "Pomoc" na ľavej strane.


Horná Stuha

Pole a tlačidlo „Hľadať“
Toto pole sa zobrazuje na všetkých stránkach HuMo-genealogy a umožňuje vám pohodlne vyhľadať akúkoľvek osobu z databázy z ktorejkoľvek stránky. Zadaním mena a kliknutím na vyhľadávanie sa zobrazí zoznam ľudí z databázy, ktorí majú meno zodpovedajúce hľadanému výrazu.

Oranžová RSS-ikona (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky a povolený vo webovom prehliadači)
Ak pridáte tento informačný kanál (feed) do svojej čítačky RSS, budete môcť na prvý pohľad vidieť, kto má narodeniny!
(V rozbaľovacej ponuke "Nástroje" môžete vidieť \ Možnosť „Zoznam výročí\“. Táto možnosť zobrazí zoznam narodenín v aktuálnom mesiaci).

Položky ponuky - Menu


Domov/Zoznam rodokmeňov
Tým sa dostanete do hlavného Indexu osôb. "Domovskú" stránku možno nahradiť vlastnou stránkou, ktorú vytvoril vlastník webu.

Rodokmeň - Osoby
Dostanete sa do hlavného indexu osôb. Rovnaké ako tlačidlom „Domov“. Zoznam zobrazuje všetky osoby v rodokmeni zoradené podľa abecedy. Zobrazuje sa maximálny počet 150 osôb. Môžete stlačiť čísla strán, aby ste videli viac. Môžete si vybrať medzi "Stručné zobrazenie" alebo "Rozšírené zobrazenie". V rozšírenom zobrazení sa zobrazujú aj (bývalí) partneri, ktorí nie sú zobrazení v stručnom zobrazení.

Rodokmeň - Mená
Tu nájdete zoznam všetkých priezvisk, za ktorým nasleduje počet osôb s týmto priezviskom.

Rodokmeň - Miesta (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu môžete vyhľadávať podľa miesta narodenia, krstu, podľa adresy, miesta úmrtia či pohrebu. Môžete vyhľadávať pomocou možností: "obsahuje", "rovná sa" a "začína na". Aj tu si môžete vybrať medzi rozšíreným alebo stručným zobrazením. Výsledky budú zoradené abecedne podľa názvu miesta.

Rodokmeň - Fotokniha (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu uvidíte zobrazenie všetkých fotografií v databáze.
Kliknutím na fotografiu zobrazíte zväčšenú verziu alebo kliknutím na meno sa presuniete na rodinnú stránku danej osoby.

Nástroje - Zdroje (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu nájdete zoznam všetkých zdrojov použitých pri genealogickom výskume.

Nástroje - Zoznam výročí
Týmto sa otvorí zoznam so všetkými osobami vo vybranom strome, ktoré majú narodeniny v aktuálnom mesiaci. Môžete si vybrať aj iný mesiac ako je aktuálny.

Nástroje - Štatistiky
Informácie uvedené v štatistickej tabuľke nezaručujú ďalšie vysvetlenie.

Nástroje - Kalkulačka vzťahov
With the relationship calculator you can establish blood and/or marital relations between two people. In the search field "Name" you can enter a name. For example first name, last name, call name, part of name or leave a field empty. Then you can click "search" and consequently pick a name from the result list. Once two names have been selected, you can click "Calculate relationship" and if a relationship is found it will be listed together with a graphical representation. You can press the change symbol to switch between the persons.

Nástroje - World map
This will display a world map relating to the people present in the database, with ability to map by births or deaths.

Nástroje - Kontakt
Týmto sa otvorí e-mailový formulár podobný tomu, ktorý je vysvetlený vyššie (pozri „rodokmeň vlastníka“).

Nástroje - Posledné zmeny
Zobrazí sa zoznam nových a nedávno zmenených osôb v databáze. Plne rolovateľný zoznam sa zobrazí v obrátenom chronologickom poradí podľa dátumu, pričom najnovšie položky sa zobrazia ako prvé. K dispozícii je vyhľadávacie pole, ktoré vám umožňuje zúžiť zoznam výsledkov. Akceptuje čiastočné názvy, napr. g. vyhľadávanie „Sa“ vráti všetkých ľudí s SA vo svojom mene, ako napríklad Sam, Sarah, Susanne alebo dokonca ľudí s priezviskom Samson.

Prihlásenie
Ak vám vlastník stránky dal používateľské meno a heslo, môžete sa tu prihlásiť a zobraziť údaje, ktoré sa nezobrazujú širokej verejnosti (napríklad podrobnosti o žijúcich ľuďoch alebo "skryté" rodokmene)

Vlajky jazykov
Na paneli s ponukami napravo od tlačidiel ponuky si všimnete niekoľko národných vlajok, ktoré vám umožňujú zmeniť jazyk zobrazenia.

Užívateľské nastavenia
Táto stránka obsahuje niekoľko používateľských nastavení: výber témy a zmena hesla (ak je to povolené).

Užívateľské nastavenia


"Vyberte tému" z rozbaľovacieho menu
V predvolenom nastavení má HuMo-genealogy niekoľko farebných schém, a pokiaľ ich správca lokality nezakázal, zobrazia sa v tomto rozbaľovacom zozname. Môžete si vybrať motív podľa svojich preferencií, ktorý zmení prvky, ako je farba stránky, obrázky pozadia atď. Tieto motívy ovplyvnia iba váš zážitok z HuMo-genealogy a nevykonajú žiadne zmeny vo vašom internetovom prehliadači alebo počítači.

Zoznam rodokmeňov


Rodokmeň vlastníka
Kliknutím na meno vlastníka lokality sa otvorí e-mailový formulár, ktorý vám umožní poslať vlastníkovi lokality krátke upozornenie. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli odpovedať. Ak chcete vlastníkovi lokality poslať prílohu (napríklad fotografiu alebo dokument), môžete použiť tento formulár a požiadať vlastníka lokality o jeho e-mail. Potom môžete na odoslanie týchto príloh použiť akýkoľvek bežný e-mailový program. (E-mailová adresa vlastníka stránky nie je zverejnená na stránke, aby sa zabránilo spamovaniu).

Vyhľadávacie polia
Vo vyhľadávacích poliach môžete vyhľadávať podľa mena a/alebo priezviska. Môžete si tiež vybrať z troch možností: "obsahuje", "rovná sa" a "začína na". Poznámka: Vedľa tlačidla vyhľadávania je možnosť „Rozšírené vyhľadávanie!“;