HuMo-genealogy

HuMo-genealogy info
HuMo-genealogy je bezplatný, open source a viacjazyčný program na strane servera, ktorý veľmi uľahčuje publikovanie vašich genealogických údajov na internete ako dynamickú webovú stránku rodokmeňa s možnosťou vyhľadávania.
HuMo-genealogy website

Ikony


Reports PDF výpisy
Táto ikona sa zobrazuje naľavo od mien osôb v zoznamoch alebo správach. Keď umiestnite kurzor myši na túto ikonu, zobrazí sa kontextové okno. V rozbaľovacom zozname nájdete niekoľko ikon s názvami prehľadov a grafov, ktoré môžete pre túto osobu vytvoriť (presný počet ikon v zozname sa líši podľa prítomnosti predkov a/alebo potomkov). Nasleduje zoznam týchto ikon a ich význam.


Pedigree Výpis predkov
Rodokmeň je genealogická správa o predkoch osoby. Rodokmeň používa špeciálnu metódu číslovania: základná osoba je číslo 1, jeho otec číslo 2 a matka číslo 3. Číslo otca je dvojnásobne väčšie ako číslo jeho syna a číslo matky je o jedno číslo vyššie. Číslo 40 je teda otcom čísla 20 a 41 matkou čísla 20.
Medzi ikonami vo vyskakovacom menu si môžete vybrať aj grafické zobrazenie správy o predkovi.


Parenteel Výpis potomkov
Správa o potomstve je genealogická správa patriarchálneho páru alebo jedného patriarchu (generácia I) s ich deťmi (generácia II) a všetkých ďalších potomkov, po mužskej aj ženskej línii.
Medzi ikonami vo vyskakovacom menu si môžete vybrať aj grafické zobrazenie správy o potomkovi.


Outline report Outline správa
Outline report je prehľadný súhrn všetkých potomkov jednej osoby (a jej partnerov), kde každá generácia dostane svoje (vzostupné) číslo.


ancestor sheet Predkovia list
Hárok predkov uvádza 5 generácií v tabuľkovom usporiadaní, pričom základná osoba je naspodku a predkovia nad ňou sú v čoraz menších obdĺžnikoch.


Fanchart Graf
Fanchart je kruhový graf, ktorý zobrazuje predkov v kruhoch okolo základnej osoby. To umožňuje veľmi jasný pohľad na pôvod akejkoľvek konkrétnej osoby. Pole pre každú osobu na grafe je klikateľné, čím sa umožní rýchly prístup k rodinnému listu danej osoby.
Veľkosť fanchartu a niektoré ďalšie nastavenia je možné upraviť z ponuky naľavo od grafu.


Timeline chart Časová os
Graf na časovej osi zobrazuje historické udalosti popri životných udalostiach osoby, aby poskytol kontext doby, v ktorej osoba žila.
Tento graf má vlastnú špecializovanú nápovedu, ktorú môžete zobraziť umiestnením kurzora myši na slovo "Pomoc" na ľavej strane.


Horná Stuha

Pole a tlačidlo „Hľadať“
Toto pole sa zobrazuje na všetkých stránkach HuMo-genealogy a umožňuje vám pohodlne vyhľadať akúkoľvek osobu z databázy z ktorejkoľvek stránky. Zadaním mena a kliknutím na vyhľadávanie sa zobrazí zoznam ľudí z databázy, ktorí majú meno zodpovedajúce hľadanému výrazu.

Oranžová RSS-ikona (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky a povolený vo webovom prehliadači)
Ak pridáte tento informačný kanál (feed) do svojej čítačky RSS, budete môcť na prvý pohľad vidieť, kto má narodeniny!
(V rozbaľovacej ponuke "Nástroje" môžete vidieť \ Možnosť „Zoznam výročí\“. Táto možnosť zobrazí zoznam narodenín v aktuálnom mesiaci).

Položky ponuky - Menu


Domov/Zoznam rodokmeňov
Tým sa dostanete do hlavného Indexu osôb. "Domovskú" stránku možno nahradiť vlastnou stránkou, ktorú vytvoril vlastník webu.

Rodokmeň - Osoby
Takes you to the main persons index. Same as the "Home" button. The list shows all persons in the family tree, sorted alphabetically. A maximum number of 150 persons is displayed. You can press the page numbers to see more. You can chose between "Concise view" or "Expanded view". In the expanded view (ex)partners are also displayed, that are not shown in concise view.

Rodokmeň - Mená
Tu nájdete zoznam všetkých priezvisk, za ktorým nasleduje počet osôb s týmto priezviskom.

Rodokmeň - Miesta (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu môžete vyhľadávať podľa miesta narodenia, krstu, podľa adresy, miesta úmrtia či pohrebu. Môžete vyhľadávať pomocou možností: "obsahuje", "rovná sa" a "začína na". Aj tu si môžete vybrať medzi rozšíreným alebo stručným zobrazením. Výsledky budú zoradené abecedne podľa názvu miesta.

Rodokmeň - Fotokniha (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu uvidíte zobrazenie všetkých fotografií v databáze.
Kliknutím na fotografiu zobrazíte zväčšenú verziu alebo kliknutím na meno sa presuniete na rodinnú stránku danej osoby.

Nástroje - Zdroje (zobrazuje sa iba vtedy, ak je aktivovaný vlastníkom stránky)
Tu nájdete zoznam všetkých zdrojov použitých pri genealogickom výskume.

Nástroje - Zoznam výročí
Týmto sa otvorí zoznam so všetkými osobami vo vybranom strome, ktoré majú narodeniny v aktuálnom mesiaci. Môžete si vybrať aj iný mesiac ako je aktuálny.

Nástroje - Štatistiky
Informácie uvedené v štatistickej tabuľke nezaručujú ďalšie vysvetlenie.

Nástroje - Kalkulačka vzťahov
With the relationship calculator you can establish blood and/or marital relations between two people. In the search field "Name" you can enter a name. For example first name, last name, call name, part of name or leave a field empty. Then you can click "search" and consequently pick a name from the result list. Once two names have been selected, you can click "Calculate relationship" and if a relationship is found it will be listed together with a graphical representation. You can press the change symbol to switch between the persons.

Nástroje - World map
This will display a world map relating to the people present in the database, with ability to map by births or deaths.

Nástroje - Kontakt
Týmto sa otvorí e-mailový formulár podobný tomu, ktorý je vysvetlený vyššie (pozri „rodokmeň vlastníka“).

Nástroje - Posledné zmeny
Zobrazí sa zoznam nových a nedávno zmenených osôb v databáze. Plne rolovateľný zoznam sa zobrazí v obrátenom chronologickom poradí podľa dátumu, pričom najnovšie položky sa zobrazia ako prvé. K dispozícii je vyhľadávacie pole, ktoré vám umožňuje zúžiť zoznam výsledkov. Akceptuje čiastočné názvy, napr. g. vyhľadávanie „Sa“ vráti všetkých ľudí s SA vo svojom mene, ako napríklad Sam, Sarah, Susanne alebo dokonca ľudí s priezviskom Samson.

Prihlásenie
Ak vám vlastník stránky dal používateľské meno a heslo, môžete sa tu prihlásiť a zobraziť údaje, ktoré sa nezobrazujú širokej verejnosti (napríklad podrobnosti o žijúcich ľuďoch alebo "skryté" rodokmene)

Vlajky jazykov
Na paneli s ponukami napravo od tlačidiel ponuky si všimnete niekoľko národných vlajok, ktoré vám umožňujú zmeniť jazyk zobrazenia.

Užívateľské nastavenia
Táto stránka obsahuje niekoľko používateľských nastavení: výber témy a zmena hesla (ak je to povolené).

Užívateľské nastavenia


"Vyberte tému" z rozbaľovacieho menu
V predvolenom nastavení má HuMo-genealogy niekoľko farebných schém, a pokiaľ ich správca lokality nezakázal, zobrazia sa v tomto rozbaľovacom zozname. Môžete si vybrať motív podľa svojich preferencií, ktorý zmení prvky, ako je farba stránky, obrázky pozadia atď. Tieto motívy ovplyvnia iba váš zážitok z HuMo-genealogy a nevykonajú žiadne zmeny vo vašom internetovom prehliadači alebo počítači.

Zoznam rodokmeňov


Rodokmeň vlastníka
Kliknutím na meno vlastníka lokality sa otvorí e-mailový formulár, ktorý vám umožní poslať vlastníkovi lokality krátke upozornenie. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli odpovedať. Ak chcete vlastníkovi lokality poslať prílohu (napríklad fotografiu alebo dokument), môžete použiť tento formulár a požiadať vlastníka lokality o jeho e-mail. Potom môžete na odoslanie týchto príloh použiť akýkoľvek bežný e-mailový program. (E-mailová adresa vlastníka stránky nie je zverejnená na stránke, aby sa zabránilo spamovaniu).

Vyhľadávacie polia
In the search fields you can search by first and/or last name. You can also choose from three options: "contains", "equals" and "starts with". Note: next to the search button there is an option for "Advanced Search!"