Blazov  
Napíš meno, alebo časť mena
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Rozšírené hľadanie
MenoNarodený/á/ PokrstenýZomrel/a/ Pochovaný
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko Dátum Miesto Dátum Miesto
unknown -  Anonymous
unknown -  Anonymous
man Adam, Ján * ‎16 may 1863
man Adam, Joannes 1. & Marta Bosák, 2. X Marta Senda* ‎± 1852
man Adam, Michal & Anna Bacsa* ‎± 1840* Brezovica
woman Adamčik, Anna * ‎6 feb 1870
man Adamčik, Elias * ‎22 aug 1864* Tichy Potok, Slovakia
woman Adamčik, Maria * ‎2 sep 1819* Tichy Potok, Slovakia
woman Adamčik, Martha * ‎21 oct 1864* Tichy Potok, Slovakia
man Adamčik, Michael X Martha Lukacs* ‎28 mar 1827* Tichy Potok, Slovakia
man Adamčik, Michael X Maria Repasky* ‎11 oct 1855* Tichy Potok, Slovakia
man Adamčik, Stephanus * ‎21 sep 1867* Tichy Potok, Slovakia
woman Adamčik, Zuzana * ‎7 feb 1870* Tichy Potok, Slovakia
woman Adamčik, Zuzana Maria X Michael Lukacs* ‎11 jan 1852* Tichy Potok, Slovakia
man Adamcsik, Andreas X Katarína Plany* ‎± 1800* Tichý Potok
woman Adamcsik, Anna * ‎± 1869
man Adamcsik, Joannes & Helena Csaki* ‎± 1845
man Adamcsik, Joannes * ‎± 1865
man Adamcsik, Josephus * ‎7 feb 1819* Tichy Potok, Slovakia
woman Adamcsik, Mária X Joannes Blaško* ‎2 oct 1858* Tichý Potok
woman Adamcsik, Zuzana & Ján Grutovics* ‎1825
woman Adamcsik, Zuzana & Joannes Krahulec* ‎1795
woman Adamcsik, Zuzana & Stephanus Boszak* ‎± 1780
man Alexi, Anton & Anna Novák* ‎1870
man Alexi, Michal * ‎14 nov 1893
man Arendarszky, Alexius * ‎14 apr 1885* Tichy Potok, Slovakia
woman Arendarszky, Helena X Antonius Demjancsik* ‎11 jan 1873
man Arendarszky, Julius * ‎11 may 1877* Tichy Potok, Slovakia
man Arendarszky, Stephanus * ‎22 oct 1882* Tichy Potok, Slovakia
man Arendarszky, Theodorus Joannes * ‎23 apr 1880* Tichy Potok, Slovakia