Blazov  
Napíš meno, alebo časť mena
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Rozšírené hľadanie
MenoNarodený/á/ PokrstenýZomrel/a/ Pochovaný
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko Dátum Miesto Dátum Miesto
man Bajus, Peter * ‎4 feb 1849* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Sofia * ‎3 oct 1836* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Štefan X Anna Zubrik* ‎21 oct 1909* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎21 aug 1982† Sabinov
man Bajus, Štefan * ‎4 oct 1889* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎7 oct 1889† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Štefan * ‎10 oct 1942* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎2012† Krásna Lúka
man Bajus, Štefan * ‎20 aug 1879* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎27 apr 1880† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Stephanus X Zuzana Garnek* ‎± 1851* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Stephanus 1. X Martha Koly, 2. X Anna Bujnyak* ‎20 feb 1851* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎± 1934
man Bajus, Stephanus X Mária Bujnyak* ‎23 jul 1846* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎± 25 jan 1893† Blazov, county Sabinov
man Bajus, Stephanus 1. X Zuzana Kravec, 2. X Mária Senda* ‎19 aug 1817* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1885† Blazov, county Sabinov
man Bajus, Stephanus * ‎10 mar 1891* Blazov, county Sabinov† ‎26 mar 1899† Blazov, county Sabinov
man Bajus, Stephanus & N.N.* ‎± 1740
woman Bajus, Terézia X Peter Blaško* ‎2 mar 1845* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Zuzana * ‎21 mar 1841* Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Zuzana * ‎10 feb 1887* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Zuzana 1. X Nicolaus Orjabinec, 2. & N.N.* ‎18 aug 1839* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1893† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Zuzana & Georgius Sveda* ‎7 jul 1812* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1837† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Zuzana * ‎24 dec 1884* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1885† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Zuzana * ‎5 oct 1879* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1883† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Zuzana X Basilius Bujnyak* ‎22 feb 1846* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1894
woman Bajus, Zuzana * ‎13 jan 1889* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1924† Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bakera, Anna & Georgius Gyuricza* ‎± 1780† ‎1820† Tichy Potok, Slovakia
woman Baran, Alžbeta * ‎12 may 1880† ‎5 jul 1880
man Baran, Andreas 1. & Catharina Tomcso, 2. & Zuzana Blaško* ‎± 1794† ‎1840† Blazov, county Sabinov
man Baran, Andreas * ‎1823* Blazov, county Sabinov
woman Baran, Anna * ‎26 jan 1877† ‎14 oct 1888
woman Baran, Anstasia * ‎1815* Blazov, county Sabinov† ‎1815
man Baran, Basilius * ‎9 mar 1845
man Baran, Basilius 1. X Mária Bujnyak, 2. X Katarína Garancsovsky* ‎1 mar 1851* Blazov, couty Sabinov
man Baran, Daniel X Juliana Sveda* ‎15 mar 1818* Blazov, couty Sabinov