Blazov  
Napíš meno, alebo časť mena
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Rozšírené hľadanie
MenoNarodený/á/ PokrstenýZomrel/a/ Pochovaný
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko Dátum Miesto Dátum Miesto
man Berzeviczy, Otto Gabriel * ‎23 mar 1811* Blažov, county Prešov† ‎17 aug 1848† Blazov
man Berzeviczy, Rudolf Mikuláš * ‎8 dec 1818
man Beskid, Alexander X Maria Janiczky* ‎± 1854
woman Bilajko, Anna & Jozef Kitko* ‎1859
woman Billek, Anna X Georgius Valyko* ‎23 may 1866
man Billek, Joannes * ‎25 jan 1879
man Billek, Joannes * ‎28 may 1891* Balázvágás, Sáros, Hungary
man Billek, Jozef * ‎8 jul 1894
man Billek, Jozef & Anna Zsit* ‎10 oct 1868
woman Billek, Katarína * ‎12 sep 1896
woman Billek, Katarína * ‎23 oct 1881
woman Billek, Mária * ‎27 mar 1889
woman Billek, Mária X Juraj Uhlyar* ‎27 dec 1872† ‎15 jan 1947
man Billek, Michal X Mária Koly* ‎8 sep 1860* Dolina
man Billek, Michal * ‎12 sep 1885* Balázvágás, Sáros, Hungary
man Billek, Michal X Mária Matalík* ‎± 1836* Jakubany
man Billek, Michal * ‎21 oct 1896
man Billek, Stephanus * ‎18 sep 1874* Blazov, county Sabinov† ‎16 jul 1954† Blazov, county Sabinov
woman Billek, Zuzana X Jozef Matvej* ‎18 jul 1876
man Biros, George * ‎26 nov 1900* Charleroi, PA, USA
woman Biros, Maria * ‎30 jun 1902* Charleroi, PA, USA
man Biroš, Michal * ‎± 1888
man Biroscsak, Štefan & Mária Keselyak* ‎1851
woman Bjalko, Anna X Stephanus Boszak* ‎± 1810
woman Bjalko, Elisabetha X Petrus Gyuricza* ‎± 1818
woman Bjalko, Maria & Joannes Gyuricza* ‎± 1800
man Bjalko, Michael & Maria Kopanina* ‎± 1780† ‎1830
man Bjalko, Michael * ‎± 1803† ‎1833† Tichy Potok, Slovakia
woman Blaščák, Mária & Ján Staviarsky* ‎± 1850
man Blasco, Joseph * ‎1928* USA