Blazov  
Napíš meno, alebo časť mena
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Rozšírené hľadanie
MenoNarodený/á/ PokrstenýZomrel/a/ Pochovaný
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko Dátum Miesto Dátum Miesto
man Blaško, Georgius 1. X Helena Piskura, 2. X Anna Kopnicky* ‎± 1835
woman Blaško, Helena * ‎6 mar 1872* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Ján * ‎14 jul 1878* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Ján X Katarína Uhlyar* ‎12 mar 1875* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎18 nov 1953† Blazov, county Sabinov
man Blaško, Ján * ‎1 feb 1878* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎15 jun 1878† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Joannes 1. X Zuzana Jarabinecz, 2. X Anna Hromjak* ‎14 may 1820* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Joannes X Mária Adamcsik* ‎7 dec 1858* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎22 jul 1928† Tichý Potok, Sáros, Hungary
man Blaško, Joannes 1. & Anna Dzugan, 2. & N.N.* ‎± 1778
man Blaško, Joannes * ‎6 jul 1833* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Joannes & Anna Repcsik* ‎5 jul 1825* Tichý Potok† ‎1898† Tichý Potok, Sabinov, Prešovský, Slovakia
man Blaško, Joannes 1. & Anna Unknown, 2. & N.N.* ‎± 1758† ‎1842† Blazov, county Sabinov
man Blasko, Joannes * ‎11 dec 1885* Tichy Potok, Slovakia
man Blaško, Joannes * ‎21 nov 1887* Tichy Potok, Slovakia
man Blaško, Joannes X Anna Bosák* ‎1 jul 1846* Blažov-Čertež
man Blaško, Joannes * ‎22 jan 1833* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Joannes Ondrej * ‎12 dec 1815* Tichý Potok† ‎1883† Blazov, county Sabinov
man Blaško, Josephus * ‎20 apr 1900* Tichy Potok, Slovakia
man Blaško, Jozef * ‎22 feb 1888* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1 jul 1888† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Jozef * ‎22 oct 1885* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎9 mar 1886† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Jozef X Mária Bocko* ‎1 jan 1873* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎9 jul 1946
man Blaško, Jozef * ‎14 apr 1858* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Jozef * ‎1 feb 1878* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎19 jun 1878† Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Blaško, Juliana X Joannes Krajnyak* ‎1 jun 1854* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Blaško, Juliana X Michal Blaško* ‎10 apr 1875* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Blaško, Juraj * ‎20 apr 1880* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎17 sep 1909
woman Blaško, Katarína X Štefan Bednár* ‎5 jul 1875* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Blaško, Katarína & N.N.* ‎12 may 1846* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1887† Blazov, county Sabinov
woman Blaško, Katarina * ‎31 aug 1813* Blažov, Sáros, Hungary
woman Blaško, Katarína * ‎20 feb 1890* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Blaško, Katarína X Michal Bednár* ‎3 mar 1864* Blažov-Čertež