Blazov  
Napíš meno, alebo časť mena
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Rozšírené hľadanie
MenoNarodený/á/ PokrstenýZomrel/a/ Pochovaný
Roztrieď podľa: Meno Priezvisko Dátum Miesto Dátum Miesto
man Bajus, John & N.N.* ‎4 feb 1919* Sharpsville, PA† ‎7 jan 1991† Cleveland, OH
man Bajus, Josephus * ‎10 aug 1898* Blažov, county Sabinov, Slovakia† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Jozef X Katarína Piskura* ‎27 jan 1858* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Jozef * ‎21 feb 1895* Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Jozef * ‎21 apr 1849* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎1849† Blazov, county Sabinov
man Bajus, Jozef * ‎27 jan 1882* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎11 mar 1883† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Jozef * ‎2 jan 1883* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Juliana X Stephanus Garancsovsky* ‎6 aug 1840* Blazov, county Sabinov† ‎23 aug 1873† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Juliana X Michal Geczy* ‎28 dec 1813* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎± 1844
man Bajus, Juraj * ‎1 oct 1862* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎15 apr 1866† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Juraj * ‎17 jun 1863* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎14 sep 1864† Blažov, county Sabinov, Slovakia
man Bajus, Juraj * ‎17 jul 1892* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎2 apr 1899† Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Katarina X Teodor Machlyar* ‎5 nov 1820* Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Katarína * ‎23 oct 1881* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Katarína 1. X Joannes Krahulec, 2. X Daniel Piskura* ‎1827* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Katarína & Joannes Smolej* ‎26 apr 1858* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎3 dec 1939
woman Bajus, Katarína * ‎22 jul 1874* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎15 mar 1875† Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Katarína * ‎6 nov 1884* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Katarina * ‎1 oct 1810* Blazov, county Sabinov
woman Bajus, Katarina Sofia X Basilius Blaško* ‎29 apr 1849* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Mária X Stephanus Krajnyak* ‎1 sep 1871* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Mária * ‎12 oct 1874* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎11 oct 1875† Blazov
woman Bajus, Mária 1. X Michal Bujnyak, 2. X Andreas Geczy* ‎± 1800
woman Bajus, Maria * ‎1832† ‎1832
woman Bajus, Mária & Filip Tebelyak* ‎24 dec 1878* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Maria X Georgius Haladej* ‎± 1800
woman Bajus, Mária * ‎1940* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Mária * ‎8 sep 1888* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Mária "Havrilyak" 1. X Peter Antonius Olysavszky, 2. X Joannes Mišinaj, 3. & N.N.* ‎3 mar 1839* Blažov, county Sabinov, Slovakia
woman Bajus, Mária * ‎20 mar 1890* Blažov, county Sabinov, Slovakia† ‎20 sep 1894† Blažov, county Sabinov, Slovakia