Položka

Posledné zmeny 23 jan 2023

Počet rodín 2517
Najviac detí v rodine 13 Michael Lazor a Anna Hromjak
Počet osôb 8139