Položka

Posledné zmeny 01 apr 2022

Počet rodín 2352
Najviac detí v rodine 13 Michael Lazor a Anna Hromjak
Počet osôb 7591