Položka

Posledné zmeny 26 nov 2021

Počet rodín 2235
Najviac detí v rodine 13 Michael Lazor a Anna Hromjak
Počet osôb 7204