Blazov  


Položka

Posledné zmeny 15 aug 2018

Počet rodín 2025
Najviac detí v rodine 13 Michal Lazor a Anna Hromjak
Počet osôb 6927