Príbehy, legendy, zvyky, spomienky


Tak ako postupne odchádzajú aj poslední ľudia, ktorí žili v Blažove, tak postupne miznú aj spomienky na život v obci.

Na tejto stránke budú postupne uverejnené príbehy, ktoré sa mi ešte podarilo zaznamenať z rozprávania starých blažovčanov, a niektoré príbehy, ktoré sa mi podarilo nájsť v starých časopisoch a dokumentoch.

Tieto príbehy dokresľujú našu predstavu o tom, ako ľudia v Blažove žili a čím sa zaoberali.

Ak niekto z bývalých blažovčanov alebo ich potomkov pozná ešte nejaké ďalšie príbehy a chcel by ich zverejniť na tejto stránke, tak samozrejme, že každý príspevok je vítaný.

db.