Brillova

Túto legendu mi rozprávala moja stará matka

Mária Utľaková, vdova Bajusová

neskôr Brillová, (1890 -1965)

ktorá po návrate z USA pracovala ako pôrodná asistentka (hebabina), pre obec Blažov a okolité osady.

Samozrejme, tých príbehov mi rozprávala viac, ale bohužiaľ som si zapamätal iba tento jeden.

db.

Jaskyňa


Podľa rozprávania starých ľudí sa pod vrchom Zámčisko nachádza jaskyňa. V strede tejto jaskyne je veľký kameň, ktorý pripomína stôl a okolo neho je niekoľko veľkých balvanov.

Podľa legendy to nie sú obyčajné kamene, sú to skamenelí ľudia.

Stalo sa to takto:

Pred dávnymi časmi všetci ľudia žili spokojne v mieri a nevedeli, čo je vojna. Postupom času si však čoraz viac zavídeli, začali sa navzájom nenávidieť a bojovať medzi sebou.

Tak vznikla prvá vojna medzi ľuďmi práve v okolí vrchu Zámčisko. Ľudia zažili hrôzy, ktoré si dovtedy nevedeli ani predstaviť. Nezmyselné vypaľovanie, ničenie a vraždenie. Vojna bola krutá a prežilo ju iba zopár ľudí, ktorí sa ukryli práve do tejto jaskyne. Od prežitej hrôzy však skameneli.

Teraz čakajú na poslednú vojnu medzi ľuďmi, ktorá bude znovu v tomto kraji. Keď posledná vojna skončí a nastavne večný mier, títo ľudia znovu ožijú.