Mária Boronová,

rod. Bajusová,

nar. 1942 v Blažove

maria

 

 

 

V Blažove som prežila časť svojho detstva. Najprv mojich prvých šesť rokov, potom sme sa odsťahovali na Moravu, a potom ešte tri roky do roku 1952, do vysťahovania dediny.
Blažov bola veľká dedina. Väčšinou tu ľudia bývali v dreveniciach, ale bolo tu aj veľa murovaných domov. V centre dediny bola krčma a dva obchody. V jednom obchode ľudia nakupovali za peniaze, v druhom za prídelové lístky, ktoré boli zavedené po 2. svetovej vojne. Bola tu tiež autobusová zástavka.
Boli tu tri mlyny. Jeden bol na dolnom konci, pri kapustniciach, druhý v strede dediny a posledný na hornom konci.
V dedine bola iba ukrajinská škola. Škola bola na dolnom konci dediny a dom učiteľa bol tesne za farou. V tom čase bol v Blažove učiteľ, ktorý sa volal Maček. Ja som začala navštevovať základnú školu v Čechách a po ukrajisky som dobre nevedela, preto som musela chodiť do slovenskej školy do Brezovice, do dediny vzdialenej asi desať kilometrov dole po prúde rieky Torysy. Nebola som sama, ktorá denne cestovala autobusom do Brezovice. Bolo nás jedenásť. Pamätám si už iba niektorých:
- Mária Bujňáková - Koľová, ktorá ako dvanásťročná zomrela na rakovinu
- Anna Koľová
- Janko Valko - Pičkoš
- Janko Kravec
- Anna Hoptová
- Anna Mušinská - spoza vody
- Helena zo stredného mlyna, ktorej priezvisko si už nepamätám

Z ostatných obyvateľov si tiež veľa nepamätám, ale v pamäti mi utkveli
- chromá Verona, ktorá nemohla chodiť, preto bola stále doma a živila sa šitím
- Koľ - Franko, ktorý hádzal do Torysy za svojou záhradou hadov, aby sa tam nechodili kúpať deti
- Mária Strembová, o ktorej sa hovorilo, že v hlave to nemá všetko v poriadku.

Ľudia v Blažove sa väčšinou živili poľnohospodárstvom. Pestovali zemiaky, repu, raž, ovos, jačmeň. Chovali ovce, kozy a dobytok. Kravy boli aj hlavnými ťažnými zvieratami, bohatší gazdovia mali samozrejme kone.