Ľadovec 1824

Roku 1824, 27. júla, v deň sv. Pantelejmona, padal ľadovec veľký ako kačacie vajcia. Zničil jačmeň na poliach, zo stromov ostali iba kmene. Porozbíjal okná, zničil strechu na kostole i a na kaštieli Andreasa Berzeviczy. Asi počas jednej hodiny bolo všetko celkom zničené. V jednom okamihu boli porozbíjané okná na domoch, pozabíjané vtáky i domáca hydina. Bola taká tma, že ľudia v strede dňa museli zapáliť sviečky.

Andreas Mankovits, farár v Blažove

(Pozn.: Ten istý zápis sa nachádza aj matrike Tichého Potoka.)


Povodeň 1912

Dňa 16. mája k večeru sa obloha od Haliča strašne zatiahla a s hrmotom i blýskaním strašný dážď aj s ľadovcom padal...

Torysa nesmierne pustošila od osady Blažovská Dolina až po Lipany. Zničila lúky i polia v údolí. Celková škoda 6000 korún.

V Blažovskej Doline Midhalovi Matvejovi voda zobrala dom aj so základmi i priľahlé budovy. Jeho pri zachraňovaní majetku smrtelne zranilo. Škoda 3000 korún.

Grófovi Jakubovi Zichy-Mesko voda zobrala zo skladu dreva celé kmene stromov i hranoly, ktoré odniesla až ku Krivanom. Tiež mu zaplavilo pole so zemiakmi. Škoda 7800 korún.

V Blažovskej Doline bola zmičená celá obecná cesta, škoda 8000 korún.

V Blažove zaplavilo a odnieslo časť polí a pastvín, škoda 4000 korún. Torysa odniesla cestu v dĺžke 130 metrov, škoda 5000 korún. Mlynárovi Jozefovi Gerčákovi zaplavilo mlynský náhon aj pole, škoda 1000 korún. Obchodníkovi Samu Hartsteinovi odniesla voda časť uskladneného dreva, škoda 2500 korún.