Cestovanie do USA

id Surname Name birth emigr ship departure arrival address notice
id Priezvisko Meno narodený emigroval loď Odkiaľ Kam Adresa Poznámka