Sčítanie ľudu 1940

id H_Nr Person Origin Birth
id Č_domu Osoba Rodné meno Narodený