Rodina Mengersen

Neďaleko Blažovskej Doliny, v lese pri ceste je umiestnený kríž, postavený v roku 1908. Pri hľadaní odpovede na otázky: kto a prečo dal postaviť tento kríž, som zistil celkom zaujímavé skutočnosti o rodine Mengersen, vlastníkoch pozemkov a lesov (okrem mnohých ďalších) v Blažovskej Doline a okolí. Text na kríži je v maďarčine a je tam napísané:

Nezabudnuteľnému milému otcovi

barónovi MENGERSEN AGOST -ovi

na pamiatku postavila

manželka JAKUBa ZICHY MESKO - 1908 -

August Eberhard Friedrich Carl - Baron von Mengersen

bol členom bohatej rodiny Mengersenovcov, pochádzajúcej z Holandska, neskôr žijúcej v Nemecku, ktorá získala šľachtický titul v 18. storočí. Augustovi rodičia boli Kurt Philipp von Mengersen a Auguste Dorotea Luise Juliane Wichmann. August bol vlastníkom zámku v Reelkirchene a veľkých majetkov pri Herrentrupe. Dosiahol hodnosť plukovníka v C. k. armáde. August sa narodil v roku 1829 v rodinnom sídle v Reelkirchene. Roku 1857 sa oženil s Máriou von Berzewiczy, ktorá zomrela v roku 1861 ako 27 ročná pri pôrode syna Kurta Philippa von Mengersen VI. Touto svatbou August získal majetky v Blažove od rodiny Berzewiczy z Brezovice. Druhýkrát sa oženil v roku 1871 s Annou Constanze Gabriele Juhos z Levoče, s ktorou mal dcéru Máriu. August zomrel 18. decembra 1907 a je pochovaný v Košiciach.

Kurt Philipp von Mengersen VI.

Mladý Filip Mengersen je spomínaný aj v diele: Šarišské drobnosti, dobrý luft. Vydanom v Košiciach v roku 1932 v maďarčine: " Niekedy sa závistliví poľovníci snažia vytvoriť hranice revírov a barón Mengersen Fülöp s Berzevici Rikolfom boli predtým priatelia na život a na smrť, sa teraz pohádali pre revír, ktorý ležal pri Doline. Skoro sa pobili s hlavňami, lebo každí tvrdil svoje. Jeden aj druhý odprísahal, že keď toho druhého nájde v tejto časti lesa, zastreli ho. Takto so strašným hnevom v srdci sa rozišli, na veľké šťastie pravého majiteľa barona Gemmingera, lebo teraz už ani jeden z nich sa neopovážil poľovať v tejto časti lesa, nakoľko sa báli jeden druhého." Filip bol, podľa dobových dokumentov čudák, a ako mladý opustil rodinu. Nikdy viac nedal svojej rodine o sebe vedieť a nikdy sa neoženil. Rodina o ňom nepočula až do jeho smrti, keď im oznámili, že zomrel vo Florencii v roku 1907.

Maria Anna Berta - grófka Zichy - Meskó

Augustova dcéra Mária sa narodila 12. marca 1876 v Košiciach. Vydala sa do významnej uhorskej šľachtickej rodiny Zichy, za grófa Jakuba Zichy Meško von Zich. Podľa textu na kríži pri Blažovskej Doline, práve ona dala postaviť tento kríž na pamiatku svojho otca, rok po jeho smrti. Tiež dala postaviť symbolický hrob pre brata Filipa v Brezovici nad Torysou. Zomrela v roku 1942. Maria dlho ostala aj v pamäti obyčajných ľudí ako dobrá grófka Ziči.