Rodina Mengersen a Blažov

Neďaleko Blažovskej Doliny, v lese pri ceste je umiestnený kríž, postavený v roku 1908.

Pri hľadaní odpovede na otázky: kto a prečo dal postaviť tento kríž, som zistil celkom zaujímavé skutočnosti o rodine Mengersen, vlastníkoch pozemkov a lesov (okrem mnohých ďalších) v Blažovskej Doline a okolí.

Text je v maďarčine:

Felejthetetlen edes atja
báró MENGERSEN AGOST
emlékéte állitotta
ZICHY MESKO JAKABNÉ
1908

Preklad:

Nezabudnuteľnému milému otcovi
barónovi MENGERSEN AGOST -ovi
na pamiatku postavila
manželka JAKUBa ZICHY MESKO
1908

Agost Mengersen - celým menom August Eberhard Friedrich Carl - Baron von Mengersen - bol členom bohatej rodiny Mengersenovcov, pochádzajúcej z Holandska, neskôr žijúcej v Nemecku, ktorá získala šľachtický titul v 18. storočí.

Augustovi rodičia boli Kurt Philipp von Mengersen a Auguste Dorotea Luise Juliane Wichmann. August bol vlastníkom zámku v Reelkirchene a veľkých majetkov pri Herrentrupe. Dosiahol hodnosť plukovníka v C. k. armáde.

August sa narodil v roku 1829 v rodinnom sídle v Reelkirchene. Roku 1857 sa oženil s Máriou von Berzewiczy, ktorá zomrela v roku 1861 ako 27 ročná pri pôrode syna Kurta Philippa von Mengersen VI. Pravdepodobne touto svatbou August získal majetky v Blažove od rodiny Berzewiczy z Brezovice.

Druhýkrát sa oženil v roku 1871 s Annou Constanze Gabriele Juhos z Levoče, s ktorou mal dcéru Máriu.

Mladý Filip Mengersen je spomínaný aj v diele: Šarišské drobnosti, dobrý luft. Vydanom v Košiciach v roku 1932 v maďarčine:

" Niekedy sa závistliví poľovníci snažia vytvoriť hranice revírov a barón Mengersen Fülöp z Berzevici Rikolfom boli predtým priatelia na život a na smrť, sa teraz pohádali pre revír, ktorý ležal pri Doline. Skoro sa pobili s hlavňami, lebo každí tvrdil svoje. Jeden aj druhý odprísahal, že keď toho druhého nájde v tejto časti lesa, zastreli ho. Takto so strašným hnevom v srdci sa rozišli, na veľké šťastie pravého majiteľa barona Gemmingera, lebo teraz už ani jeden z nich sa neopovážil poľovať v tejto časti lesa, nakoľko sa báli jeden druhého."


Syn Philipp bol, podľa dobových dokumentov čudák, a ako mladý opustil rodinu. Nikdy viac nedal svojej rodine o sebe vedieť a nikdy sa neoženil. Rodina o ňom nepočula až do jeho smrti, keď im oznámili, že zomrel vo Florencii v roku 1907. Podľa sčítania majiteľov pôdy, v roku 1897, bol práve Philipp majiteľom pôdy v Blažove.

V tom istom roku (18. decembra 1907) zomrel aj Philippov otec August.

Je pochovaný v Košiciach.
Dcéra Mária (celým menon - Maria Anna Berta - grófka Zichy) sa vydala do významnej uhorskej šľachtickej rodiny Zichy, za grófa Jakuba Zichy Meško von Zich. Podľa textu na kríži pri Blažovskej Doline, práve ona dala postaviť tento kríž na pamiatku svojho otca, rok po jeho smrti.